Dužiny zapojené do projektu

Duha TNT, Březová

Duha TNT Březová se schází při pravidelných družinových schůzkách i na víkendových akcích. Můžete se s námi podívat na rùzná místa České republiky a zažít spoustu dobrodružství. Přijd si zahrát rùzné sporty napříkald ringo, bowling, fotbal a mnoho dalších... Pravidelně pořádame sportovní turnaje.

Duha Tuláci, Olomouc

Tábornický – hravě indiánský - oddíl pro děti, mladé i staré od 6 let dokud vydrží. Příroda, lesní moudrost, táboření, sport, ručnění, hudba, hry, dobrodružství, legrace, přátelství

Stránky: http://tulaciol.cz

Duha Alternativní zóna, Ždár nad Sázavou

Turistika (pěší, cyklo, na lyžích), táboření, pobyt v přírodě, sport.

Stránky: http://www.az.duha.cz

Duha Klubáci, Frenštát pod Radhoštěm

Táboření, víkendovky, adrenalin, zábava, kytara, vzrušení, výlety, zážitky, hry, morseovka, uzly, semafor, značky, přátelství, emoce.

Stránky: http://www.duhaklubaci.cz

Duha Wings, Ostrava

Stránky: http://www.duhawings.cz

Duha Rysi, Olomouc

Oddíl s tábornicko-přírodovědným zamìřením, který vznikl v roce 1990. Činnost během roku je sestavena z pravidelných schůzek v klubovně, výprav do přírody jednodenních i vícedenních a letního tábora.

Stránky: http://www.rysi.duha.cz

Duha Světlov, Bojkovice

Jsme dužina šikovných dětí pod vedením rozumných vedoucích s dlouholetou tradicí. Rádi chodíme do přírody, skáčeme na sedmimílových botkách, jezdíme na výlety a výpravy. Každý rok za odměnu pořádáme letní stanový tábor v CHKO Bílé Karpaty. Tradičně na Velikonoce jezdíme na chatu Trosky a každý podzim nás čeká turnaj v pexesu a výprava na Všatec. Pořádáme i spoustu dalších různých aktivit. Nejvíce pracujeme s dětmi od 7 do 15 let. S přibývajícími roky nám narůstá i skupina 15+. Momentálně máme klubovnu na DDM Bojkovice, se kterým dlouhodoběji spolupracujeme.

Stránky: http://duha-svetlov-bojkovice.cz

Duha KSKD, Sokolov

Duha KSKD (zkratka Klubu správných klukù a děvčat) Sokolov se schází při pravidelných družinových schůzkách i na víkendových akcích. Pravidelně organizuje oblastní kolo Indiánské stezky i Závody na kánoích na řece Ohři.

Stránky: http://www.kskd.info

Duha Kluci od Rysí řeky, Moravská Třebová

O.s. Duha-Kluci od Rysí řeky je sdružením dvou skautských oddílù - 4.oddílu Junáka Litoměřice a 7.oddílu Svazu skautů a skautek Delfíni Mohelnice. Jako občanské sdružení s právní subjektivitou poskytuje oddílùm nezbytné zázemí a pedagogické vedení.

Stránky: http://www.korr.info

Duha Modrá Střelka, Náchod

Dužina Modrá Střelka pracuje v Náchodě od roku 1990. Do Duhy nás přivedl Galén a jeho myšlenka přátelství rozrůzněných a Březových lístkù. Modrá Střelka je aktivní oddíl dětí a mládeže, je složený z několika rodů podle věku dětí - Pavouci, Žabky, Kuny, Orlové... Vedoucí tým dužiny tvoří vesměs odrostlí Svišti a Medvědi.

Stránky: http://www.modrastrelka.duha.cz

Duha Kopretina, Plzeň

Duha Kopretina Plzeň pořádá jednodenní, víkendové i prázdninové akce pro děti a mládež nejčastěji ve věku 6 - 18 let. Můžete se s námi podívat na různá místa České republiky a zažít spoustu dobrodružství. V tomto roce se s námi můžete podívat po okolí Plzně, zkusit si sjet řeku, prohlédnout si zoo v Plzni i Praze, jet na jarní či letní tábor, poznávat různá města a jejich okolí o víkendových akcích, zazávodit si v motokárách, zaskákat na skákacích botách, navštívit aquapark nebo kino, zasoutěžit ve fotbale nebo florbale, ale i relativnì klidný turnaj v deskových hrách a ještì spoustu dalšího... Stačí se podívat na naše internetové stránky a kontaktovat nás.

Stránky: http://www.kopretina.org

Duha Maják, Mšec

Jsme jedním ze středisek pro volný čas. Schůzky máme ve Mšeci každý pátek od 15 hodin. Každý rok pořádáme mimo pravidelné schůzky akce v rámci jarních a podzimních prázdnin. V létě pak tábor na tábořišti Dancester.

Stránky: www.duhamajak.msec.cz

Duha SVČ, Nové Město na Moravě

V sobotu 17. 11. 2012 jsme "ulovili" kešku ukrytou ve Skalním městě a v neděli 18. 11. 2012 pak další v Babiččině údolí. 27. prosince 2012 jsme objevili a vybrali skrýš Duha Šebeň! 30. března 2013 jsme našli skrýš Doubrava. 26. dubna 2013 jsme objevili skrýš Kosíř a 27. dubna mimořádnou "duhomostovou" v Přerově.

Duha Arabela, Liberec

Celoroční volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež.

Stránky: http://www.centrum-arabela.cz